Name: szyczy
City:Cracow
Occupation: Student
wersja dostosowana do

made by szyczy ©
19:20 marca '15 |dużo miłości,
okropnie dużo nauki,
jeszcze więcej magisterki,
ale jednak najwięcej miłości.

(5)